Webinar Comarch „Aplikacja Comarch PPK w praktyce”

Szanowni Państwo, zapraszamy na bezpłatny webinar Comarch, podczas którego zaprezentowana zostanie aplikacja do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych. Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy będzie wdrożenie przepisów o PPK. Będzie to wymagało podjęcia szeregu działań przygotowawczych, a później stałej obsługi programu. Na firmie ciąży obowiązek wyboru instytucji finansowej, zarządzającej PPK i podpisania z nią umowy, prowadzenia ewidencji uczestników programu…