Systemy Informatyczne

Systemy Informatyczne ERP

Comarch Retail

Mnóstwo sieci handlowych miewa trudności ze standardowymi problemami firm działających w sektorze retail. Dotyczy to nade wszystko kłopotów w strukturze pracy sklepów, niespójności informacji na linii centrala – oddział, czy też mało wydajnej logistyki sieci. Dlatego niezbędne jest uporządkowanie, kontrola oraz szybka i skuteczna koordynacja działań na wszystkich poziomach tych procesów.

Dzięki Comarch Retail wszystkie rodzaje sieci dokonają optymalizacji swojej pracy, w tym w szczególności poprzez koncentrację na trzech obszarach:

  • Rozwiązywania wszystkich typowych problemów sieci handlowych związanych z nadmiernymi kosztami, zatowarowaniem, organizacją pracy, czy uporządkowaniem obiegu dokumentów itd.
  • Orientacji na przyszłość, w tym w szczególności dzięki zastosowaniu innowacyjnych narzędzi potrzebnych do zarządzania siecią (np. automatyzacja procesów, Business Intelligence). Ponadto każda firma może wybrać dopasowany do indywidualnych potrzeb oraz specyfiki działalności zestaw rozwiązań umożliwiający m.in. uruchomienie kanału mobilnego, nowego kanału dystrybucji, czy bezprowizyjnej sprzedaży internetowej w segmentach B2C oraz B2B.
  • Nowych rozwiązań, takich jak Comarch Beacon, wyprzedzających potrzeby oraz pozwalających na zrewolucjonizowanie całej branży Retail. W ten sposób już teraz możesz zyskać przewagę nad konkurencją zanim technologia Beacon będzie standardem.

ERP-20T Retail