Usługi

Wdrożenia

Świadczymy usługi w zakresie wdrożeń systemów informatycznych. Jesteśmy Partnerem firmy COMARCH S.A. – wiodącego producenta zintegrowanych systemów ERP dedykowanych do zarządzania przedsiębiorstwem. Współpraca pozwoliła nam na realizację projektów zwieńczonych sukcesem dla Klientów z różnych branż, takich jak: przemysł energetyczny, metalurgiczny, papierniczy, chemiczny, meblarski, farmaceutyczny, budowlany, motoryzacyjny a także handel hurtowy telekomunikacja i edukacja. Każdy Klient traktowany jest indywidulanie, a poprzez obserwację i analizę jego bieżącej działalności doradzamy wybór najbardziej optymalnego rozwiązania, które pozwoli szybko i łatwo ocenić efektywność wykorzystywanych zasobów oraz urzeczywistnić plany rozwoju firmy.

Usługa wdrożenia obejmuje następujące etapy:

  • Analiza konfiguracyjna – określenie celów i oczekiwanych rezultatów wdrożenia, powiązanie wdrożenia z procedurami obowiązującymi w przedsiębiorstwie, opis konfiguracji systemu, opracowanie harmonogramu szkoleń i asysty, weryfikacja platformy sprzętowo-systemowej
  • Instalowanie i konfigurowanie oprogramowania systemowego zgodnie z wynikami analiz. Migracja danych kartotekowych.
  • Szkolenia pracowników w zakresie użytkowania oprogramowania. Szkolenie administratora systemu.
  • Asysta powdrożeniowa w początkowym okresie eksploatacji systemu.

Analiza przedwdrożeniowa

Proponowana jest jako pierwszy etap wdrożenia. Celem analizy jest precyzyjne określenie aktualnej sytuacji oraz oczekiwań klienta w zakresie zastosowania systemu informatycznego. Stanowi podstawę do precyzyjnego oszacowania kosztów i harmonogramu wdrożenia.