Usługi

Obsługa pogwarancyjna oprogramowania Comarch i ProVirtus

Usługi wsparcia i serwisu posprzedażowego oraz pogwarancyjnego na wdrażane systemy informatyczne stanowią istotny element współpracy z naszymi klientami.

Proponujemy dogodne wersje umów serwisowych precyzujące czas reakcji serwisowej, czas usunięcia usterki oraz ilość czasu poświęcanego przez konsultantów Netrix na wsparcie techniczne.

W ramach tych usług wspieramy klientów w sytuacjach awaryjnych oraz pomagamy w cyklicznych aktualizacjach systemów.

Posiadamy odpowiednie doświadczenie oraz wyposażenie techniczne umożliwiające długoterminowe świadczenie usług serwisowych.

Zapewniamy wykonywanie usług z należytą starannością, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.