Systemy Informatyczne

Systemy Informatyczne ERP

Comarch WMS Zarządzanie

Nowoczesny system zarządzania magazynem

Poznaj korzyści

Comarch WMS Zarządzanie jest narzędziem przeznaczonym do zarządzania logistyką magazynową przedsiębiorstwa. Umożliwia zarządzanie magazynem wysokiego składowania, jak również magazynierami, którzy mają zrealizować przypisane im dyspozycje.

Comarch WMS Zarządzanie pozwala na:

 • Tworzenie struktur magazynowych z dowolnie zdefiniowanych obiektów,
 • Zarządzanie położeniami dzięki definiowaniu adresów, wskazywaniu ich wymiarów, nadawaniu priorytetów, wskazywaniu dowolnych lub zabronionych towarów do składowania na danym adresie,
 • Określanie dyspozycji magazynierów, które są realizowane w Comarch WMS Magazynier,
 • Obsługiwanie nośników m.in. palet,
 • Weryfikację pracy magazynierów w rankingu pracowników,
 • Monitoring stanu i czasu realizowanych dyspozycji magazynowych.

Aplikacja zaprojektowana została ponadto z uwzględnieniem zasad Responsive Web Design, automatycznie dostosowuje się do rozmiaru ekranu urządzenia zachowując przez cały czas swoją przejrzystość i wygodę użytkowania.

Zbuduj strukturę magazynu w pięciu krokach

Chcesz usprawnić swoją pracę i podzielić magazyn na strefy, rzędy, regały i półki? A może potrzebujesz określić wymiary, nadać priorytety i wskazać dozwolone lub zabronione produkty na konkretnym adresie? Poznaj

5 kroków, dzięki którym zbudujesz strukturę magazynową w Comarch WMS Zarządzanie:

 1. Określ obiekty, które mają zostać wykorzystane w strukturze.
 2. Zbuduj strukturę magazyny przeciągając wybrane obiekty.
 3. Ustal adekwatne algorytmy zarządzania.
 4. Sprawdź, czy zdefiniowałeś prawidłowy zakres dla obiektów.
 5. Wygeneruj strukturę magazynową.

Zarządzaj pracownikami magazynu

Dzięki aplikacji Comarch WMS Zarządzanie zarządzanie i monitorowanie pracy magazynierów staje się zdecydowanie łatwiejsze. Możliwość wglądu w bieżące obciążenie magazynierów pozwala na zwiększenie efektywności przydzielania do realizacji kolejnych dyspozycji magazynowych. Kierownik widzi bowiem, ile dyspozycji zostało przydzielonych do danego magazyniera i ile już z nich zrealizował. Dyspozycje magazynowe, które zostały już przydzielone są dostępne z poziomu aplikacji Comarch WMS Magazynier. Ponadto kierownik może sprawdzać stan wykonania przydzielonego zadania na bieżąco, może też weryfikować skuteczność pracy magazynierów korzystając w tym celu z rankingu pracowników.

Kluczowym narzędziem potrzebnym w trakcie przydzielania i wyszukiwania dyspozycji, w tym weryfikacji skuteczności pracowników, są filtry. Kierownik przydzielając dyspozycje magazynowe jest w stanie filtrować listę po statusie, typie, stanie, nazwie dyspozycji, czy też po operatorze, jak i dowolnie wskazanym zakresie czasu. Zarządzając jednostkami logistycznymi jak i dokonując weryfikacji rankingu pracowników, można również skorzystać z udostępnionych filtrów, co przekłada się na szybszą weryfikację i wyszukiwanie pożądanych informacji.