Systemy Informatyczne

Comarch Magazynier

Comarch WMS Magazynier

Aplikacja dla pracowników działu logistyki

Poznaj korzyści

Dzięki aplikacji Comarch WMS Magazynier pracownicy magazynowi będą mogli o wiele lepiej i łatwiej przyjmować, wydawać, przesuwać, jak i przeprowadzać inwentaryzację towarów. Magazynierzy mogą realizować dyspozycje magazynowe, które są przydzielane przez kierownika w Comarch WMS Zarządzanie, czy też dodać kolejną dokumentację magazynową bezpośrednio z poziomu kolektora danych.

Comarch WMS Magazynier umożliwia szybkie przygotowanie towarów do przyjęcia i wydawania dzięki:

 • Stałemu dostępowi do informacji o klientach i artykułach (kartoteki kontrahentów i towarowe),
 • Łatwiejszemu filtrowaniu list towarów według kryteriów użytkownika (kod, EAN, nazwa, cecha, położenie, nośnik),
 • Możliwości weryfikowania towarów w oparciu o sczytany kod EAN,
 • Obsłudze nośników,
 • Monitorowaniu postępu realizacji,
 • Realizowaniu jednej dyspozycji przez kilku operatorów.

Aplikacja może zostać dostosowana bezpośrednio do indywidualnych potrzeb klienta dzięki jej konfigurowalności i nakazowości. W ten sposób można:

 • Konfigurować etapy realizacji dyspozycji,
 • Wyłączać zbędne procesy,
 • Zmieniać kolejność realizacji etapów,
 • Zmieniać treści komunikatu,
 • Korzystać z uproszczonego interfejsu z dużymi przyciskami.

Ciesz się jasnymi komunikatami, które zawsze będą zrozumiałe dla pracowników magazynowych

Dzięki jasno i zrozumiale przekazywanym informacjom, co pracownicy powinni zrobić na danym etapie procesu realizacji dyspozycji magazynowych zyskujesz:

 • Oszczędność czasu,
 • Eliminację pomyłek i błędów,
 • Szybkie wdrożenia nowych pracowników,
 • Jasny przekaz poleceń,
 • Redukcję kosztów,
 • Brak papierologii.

Zobacz także Comarch WMS Zarządzanie.