Systemy Informatyczne

Systemy Informatyczne ERP

COMARCH SMART ANALYTICS

Z każdym dniem przybywa coraz więcej danych. Zawierają one niezwykle cenną wiedzę, która generowana jest z programów lojalnościowych, sieci społecznościowych, badań, blogów, vlogów, forów internetowych, call center, czy też nawet i urządzeń mobilnych. Dane, podobnie jak pieniądze, leżą na ulicy i tylko czekają na odkrycie i wykorzystanie do generowania przychodów. Poznanie opinii klientów, ich potrzeb, stylu życia, a nawet i emocji otwierają drogę dla marketerów, którzy będą w stanie lepiej zaplanować kampanie mające na celu zwiększenie liczby nowych klientów oraz utrzymanie już istniejących.

COMARCH SMART ANALYTICS

Funkcjonalności

 • Wiele interaktywnych wizualizacji, w tym m.in. dashboardy, KPI, mapy, wskaźniki,
 • Drzewa decyzyjne, klastry, sieci neuronowe sprzyjające wizualizacji wydobycia danych,
 • Wygodny dostęp przez przeglądarkę internetową, w tym intuicyjny i graficzny interfejs użytkownika,
 • Ad-hoc eksploracja surowych danych w kostkach OLAP z nieograniczonymi możliwościami,
 • Push-and-pull – okolicznościowe i cykliczne tworzenie raportów bez zaawansowanych umiejętności analitycznych i informatycznych,
 • Proaktywne alarmy i wyzwalacze – powiadomienia dla użytkowników o niepokojących zdarzeniach lub wywołanie działań biznesowych,
 • Mobilne dashboardy, KPI dostępne z poziomu tabletów.

Korzyści płynące zużytkowania Comarch Smart Analytics

 • Identyfikacja zachowań klientów, potrzeb i opinii – większa retencja klienta,
 • Identyfikacja nawyków zakupowych – zwiększenie częstotliwości zakupu,
 • Identyfikacja kluczowych czynników zwiększających lojalność – wzrost ogólnej efektywności programu lojalnościowego/partnerskiego,
 • Identyfikacja czynników rentowności – wpływ na zachowania klientów w celu zwiększenia ROI,
 • Identyfikacja stylu życia i preferencji klienta – lepiej dopasowane oferty, mailingi, nagrody i przywileje,
 • Identyfikacja klientów najwyższej wartości – udoskonalona rentowność i oszczędność,
 • Ocena kampanii marketingowych – większa szybkość reakcji,
 • Identyfikacja relacji pomiędzy produktami – lepsze planowanie,
 • Identyfikacja lojalnych klientów – wiedza dotycząca klientów w wielu punktach styku.