Systemy Informatyczne

Systemy Informatyczne ERP

Budżetowanie

Budżetowanie

Złożoność planowania

Skuteczność i trafność planów, możliwość monitorowania ich realizacji i odpowiedniego reagowania ma istotny wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, rentowność, pozycję na rynku i płynność finansową.

Proces budżetowania

Tworzenie procesu budżetowania wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na jego złożoność, wieloetapowość, czy też zakres organizacyjny. Kolejnymi ważnymi elementami są także kategorie danych i okres budżetowy. W funkcjonujących już firmach dopiero po pewnym czasie zaczyna się tworzyć strukturę odpowiedzialności dla budżetów, czy też definiuje się wymagania od strony formalnej oraz kształtuje wzorce budżetowe.

 
Korzystając z Comarch Business Intelligence użytkownik będzie mógł cieszyć się z kompleksowego wsparcia w przydzielaniu zadań dla osób odpowiadających za nadzór procesów budżetowych. Aplikacja pozwala też na proste i sprawne generowanie różnorodnych budżetów, w tym także na podstawie danych historycznych, jak i całkowicie od zera.

Techniczny wymiar budżetowania

Procesy budżetowania cechujące się dużą złożonością zawsze wymagają większych nakładów pracy oraz czasu. Kolejne cykle uzgadniania budżetu często wymagają kolejnego powielania tych samych danych a potrzebne arkusze gubią się (przecież gdzieś tu leżały!) co w efekcie prowadzi do stworzenia niekompletnego lub nieodpowiedniego planu działania dla firmy. 

Comarch Business Intelligence jest narzędziem umożliwiającym wpisywanie kwot bezpośrednio do uniwersalnego modelu. Użytkownik może rozbijać wartości równomiernie bądź w oparciu o podawane wagi, może również sumować pozycje, czy też wyliczać je na podstawie dowolnych formuł oraz przeprowadzać symulacje według wskaźników. 

Informacje są integrowane w jedną i spójną całość z modelem raportowym, w tym z danymi pochodzącymi ze słowników systemów źródłowych. Współdzielone są również przez wielu użytkowników o zróżnicowanych poziomach uprawnień.

Inne przydatne funkcjonalności:

  • Łatwiejsze generowanie wielowariantowych budżetów, w tym m.in. opierających się o scenariusze optymistyczne, realistyczne, pesymistyczne,
  • Ciągła kontrola stopnia realizacji budżetu,
  • Większa elastyczność w zarządzaniu uprawnieniami użytkowników – możliwość przydzielania praw do odczytu, edycji bądź akceptacji budżetów,
  • Ustalanie różnorodnych wag dla konkretnych elementów budżetu,
  • Generowanie budżetów kroczących, czyli takich, które są przygotowane na kilka następnych podokresów (miesięcy, kwartałów itd.).